HISTORIE  SOKOLA

Z iniciativy Miroslava Tyrše se 16. února 1862  konala první valná hromada nového svébytného českého tělocvičného spolku Sokol. Valná hromada se uskutečnila v Malypetrově ústavu v Panské ulici. Dostavilo se na ni 75 členů.

Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav Tyrš. Členy výboru se stali hrabě Rudolf Thurn-Taxis, Rudolf Skuherský, Emanuel Tonner, Karel Steffek, František Písařovic, MUDr. Eduard Grégr, JUDr. Julius Grégr, Jan Kryšpín, Ferdinand Fingerhut (Náprstek), a
JUDr. Tomáš Černý. U zrodu pozdějšího Sokola stáli přední představitelé české politiky a kultury: bratři Eduard a Julius Grégrové, Josef Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolina Světlá a další. Sokol by nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha Fügnera, který byl až do své smrti starostou Sokola.

Název Sokol dal spolku Emanuel Tonner (pedagog), Jindřich Fügner navrhl tykání a oslovení "bratře" a "sestro", Josef Mánes navrhl kroj (garibaldiovská červená košile z Fügnerova podnětu), Josef Barák navrhl pozdrav "Nazdar!",Miroslav Tyrš byl tvůrcem sokolských zásad:  síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. Miroslav Tyrš je také autorem Základů tělocviku (dokončil Vilém Kurz) a hesla organizace: "Tužme se!".

Po  válce v únoru 1948 následovalo sjednocení všech tělovýchovných a sportovních spolků. V létě 1948 Sokol pořádal XI.všesokolský slet na Strahově již pod taktovkou komunistické strany.  Po založení státního jednotného Československého svazu tělesné výchovy a sportu byl rokem 1956 pro své formální a obsahové cíle Sokol zakázán. Pokus o jeho obnovu proběhl v období let 1967 a 1968, byl však ukončen 21. srpna 1968.

V roce 1990 byl Sokol znovuobnoven. Navázal na programové tradice, spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát.

Nazdar (zdrobněle nazdárek) je původní český pozdrav, který se začal užívat od 14. dubna 1851. Tehdy byla vyhlášená sbírka na vybudování ND  a po Praze a dalších českých městech začali chodit výběrčí s pokladničkami a nápisem "Na zdar Národního divadla." Po vzniku pražského Sokola byl současně s praporem schválen i pozdrav "Nazdar!".

Ahoj (v angličtině Ahoy) je neformální pozdrav používaný při vítání se i při loučení. Původně šlo o námořnický pozdrav (doložen od roku 1751).
Do střední Evropy pronikl nejprve mezi vodáky a později byl akceptován širokou populací.