ÚNOR 1953 založení TJ Sokol Lodenice
KVĚTEN 1953 otevření hřiště v obci za přítomnosti Dany Zátopkové a Evy Bosákové
1954 zakoupení gymnastických pomůcek
1959 zakoupení sálu Sokolovny
1972 zakoupení celé budovy Sokolovny
1977 založení fotbalového oddílu
1979 výstavba kabin fotbalistů na fotbalovém hřišti ve Mšeckých Žehrovicích
90. LÉTA výstavba přísálí Sokolovny
1992 odkoupení výčepní stolice od Jednoty Rakovník
2003 50. výročí za přítomnosti Dany Zátopkové
2005 kolaudací kabin na fotbalovém hřišti přešly kabiny nenásilně do majetku obce Mšecké Žehrovice
2013 60. výročí za přítomnosti hokejových legend: B. Prošek, F. Pospíšil, J. Dudáček, V. Kameš, O. a M. Vejvodové
2015 Valná hromada zvolila nového předsedu - Ladislava Náprstka ml.
2015 zahájení provozu na internetu - www.sokol-lodenice.cz
2015 - 2016 generální rekonstrukce sálu Sokolovny a výměna oken v celé budově
2016 Valná hromada schválila změnu názvu z TJ Sokol Lodenice na Sokol Lodenice, spolek
2016 - 2017 Hokejový klub HC Lodenice - odborářská liga Rakovník od Sokolem Lodenice