Tělovýchovná jednota SOKOL Lodenice (dále jen TJ) byla založena 7. 2. 1953 v 18,30 hodin z iniciativy členů Svazu Mládeže. K založení TJ bylo potřeba minimálně 30 členů, toto se podařilo snadno. Prvním předsedou spolku byl zvolený Josef Burant.

Velkým společným úsilím členů TJ a občanů Lodenice byl vybudován dětský koutek a volejbalové hřiště. Na obou sportovištích byl slavnostně zahájen provoz v neděli 10. 5. 1953. Tomuto aktu byli přítomni naši významní sportovci – oštěpařka Dana Zátopková, gymnastka Eva Bosáková a sprinter Leopold Láznička. Při této příležitost uspořádala TJ také „Běh přátelství“. Tohoto běhu se zúčastnilo 15 sportovců z řad Lodenické mládeže. Přítomnost vrcholových sportovců ukázala naší TJ sportovní cestu, která byla nasměrována na atletiku a gymnastiku.

Na základě impulsu od těchto sportovců TJ získala z Čelechovic v roce 1954 gymnastické nářadí - gymnastický stůl, koně, kruhy, bradla, hrazdu. Toto vybavení dovezl na povoze taženým koňským spřežením pan František Šlajchrt. V letech 1953 až 1965 v rámci TJ výborně pracovaly atletické a gymnastické tělovýchovné kroužky.

V roce 1959 TJ zakoupila sál Sokolovny pro sportovní potřeby, především pro cvičení gymnastů a gymnastek.

V roce 1972 TJ zakoupila celou budovu Sokolovny včetně pohostinství a zadního traktu i s pozemky.

V roce 1977 založili členové TJ fotbalový oddíl.

V roce 1979 postavili členové TJ svépomocí budovu kabin pro fotbalový oddíl na hřišti ve Mšeckých Žehrovicích. Tato budova přešla v roce 2005 formou kolaudace a bezplatně do vlastnictví OÚ Mšecké Žehrovice.

V roce 1980 fotbalový oddíl TJ Sokol Lodenice zaznamenal velký úspěch – fotbalistům se podařilo postoupit do 3. třídy Okresního přeboru okresu Rakovník.

V devadesátých letech dostavěli členové TJ přísálí sálu Sokolovny.

V roce 1992 odkoupili výčepní stolici od jednoty Rakovník.

V roce 1994 fotbalový oddíl TJ Sokol Lodenice zaznamenal druhý velký úspěch – fotbalistům se opět podařilo postoupit do 3. třídy Okresního přeboru okresu Rakovník.

V roce 2003 jsme si připomněli 50. výročí založení Sokola Lodenice. Pozvání na tuto významnou akci přijala olympijská vítězka paní Dana Zátopková a tak se k nám vrátila po padesáti letech. Dokázala s přítomnými několik hodin besedovat a potom ji čekalo dlouhé fotografování s našimi členy a příznivci. Na závěr nám podepsala oštěp.

V roce 2013 jsme oslavili 60. výročí založení TJ. Na tuto akci přijali pozvání naše významné sportovní legendy z odvětví ledního hokeje. Přivítali jsme Bohumila Proška, Františka Pospíšila, Jiřího Dudáčka, Vladimíra Kameše, Otakara Vejvodu Sn. a Otakara Vejvodu Jn.

V roce 2015 jsme zahájili provoz našich internetových stránek www.sokol-lodenice.cz.

V letech 2015 – 2016 jsme provedli generální opravy sálu Sokolovny a výměnu oken celé Sokolovny. Celkové náklady přesáhly 330 000 Kč, které jsme obdrželi od našich členů, příznivců a sponzorů, 100 000 Kč jsme získali dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje.

V roce 2016 jsme poprvé nepřihlásili fotbalový oddíl do okresní soutěže. Hlavním důvodem byl katastrofální nedostatek hráčů.

V roce 2016 schválila Valná hromada v souladu s právní legislativou změnu názvu z TJ Sokol Lodenice na název Sokol Lodenice, spolek. Současně s tím Valná hromada schválila nové stanovy spolku Sokol Lodenice.

V roce 2018 si připoměli 65. výročí založení našeho spolku. Spolek má 2 oddíly, fotbalový a hokejový. Fotbalový oddíl není přihlášený do okresní soutěže, hokejový oddíl hraje Odborářskou soutěž na zimním stadionu v Rakovníku. Máme 336 členů a patříme mezi nejpočetnější sportovní organizace v okrese Rakovník.

 

 

Zapsal Josef Libotovský,

za přispění pamětníků z řad členů spolku Václava Librcajta a Františka Šlajchrta.

 

V Lodenici, 19. 5. 2018

 

 

Z naší historie

/album/z-nasi-historie/a002-jpg/ /album/z-nasi-historie/a003-jpg/ /album/z-nasi-historie/a004-jpg/ /album/z-nasi-historie/a005-jpg/ /album/z-nasi-historie/a006-jpg/ /album/z-nasi-historie/a007-jpg/ /album/z-nasi-historie/a008-jpg/ /album/z-nasi-historie/a009-jpg/ /album/z-nasi-historie/a010-jpg/ /album/z-nasi-historie/a011-jpg/