V měsíci listopadu 2019

V měsíci listopadu 2019

slaví své životní jubileum 

naše členky Hana Grohmanová a Zdeňka Kvirencová.