V měsíci březnu 2020

V měsíci březnu 2020

slaví své životní jubileum 

naši členové Miluše Pochová, Jan Bláha a Romana Juppová.