V měsíci listopadu 2021

V měsíci listopadu 2021

slaví své významné životní jubileum naši členové Hana Grohmanová a Pavel Křenek.