V měsíci říjnu 2020

V měsíci říjnu 2020

slaví svá významná životní jubilea naši členové Milan Chudomel, Miloslav Kučera a Jiří Kvirenc.