V měsíci lednu 2020

V měsíci lednu 2020

slaví své životní jubileum 

náš člen Václav Beránek.